2023 m. kovo 19 d.

Į Advokatų kontorą Win & Law Simonavičius ir partneriai kreipėsi savivaldybės tarybos narė, prašydama ją atstovauti Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau-VTEK) buvo pradėjusi tyrimą dėl savivaldybės tarybos narės elgesio. Tyrime buvo aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų. Šios politikės veiksmai buvo tiriami po politikės balsavimo dėl savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ, vertinant tai, kad pati politikė ir jos artimas asmuo yra šio juridinio asmens dalininkai.
Advokatas Raimondas Simonavičius, komisijai pateikė išsamius paaiškinimus ir kitą įrodomąją medžiagą, kurios pagrindu, VTEK nusprendė, kad tarybos narė nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.
Tyrimo metu pateikti duomenys leido Komisijai vertinti, kad politikės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime neleidžia daryti lemiamos įtakos viešosios įstaigos veiklai.