2020 m. vasario 11 d.

Į Advokatų kontorą „Win & Law” Simonavičius ir partneriai kreipėsi klientas, kuris vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas.

Advokatui Raimondo Simonavičiaus patarus, klientui pavyko pasinaudoti baudžiamajame įstatyme numatyta galimybe išvengti teistumo bei bausmės už vairavimą išgėrus. Advokatas pasiekė, kad jo klientui būtų pritaikytas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, taigi jo klientui buvo pritaikytas laidavimo institutas.

Norint pritaikyti laidavimą, reikia atitikti baudžiamajame kodekse keliamas sąlygas: nusikalstamą veiką padaryti pirmą kartą, ją padaręs asmuo turi pripažinti savo kaltę ir gailėtis. Toks asmuo turi būti atlyginęs bent dalį žalos arba įsipareigoti tai padaryti.

Laidavimas institutas ne taip paprastai taikomas. Teismas turi įsitikinti ar laiduojantis asmuo yra vertas pasitikėjimo. Teismų praktikoje asmenimis, vertais teismo pasitikėjimo, laikomi pilnamečiai asmenys, turintys autoritetą nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui ir galintys daryti jam teigiamą įtaką. Pripažįstant asmenį turinčiu pasitikėjimą ir galinčiu būti laiduotoju turėtų būti atsižvelgiama į asmenines laiduotojo savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininkui, jo charakteristiką bei kitus duomenis, pvz., argumentus, kuriais grindžiamas laidavimo prašymas.

Laiduotojui, be kita ko, keliami reikalavimai atskleisti savo požiūrį į kaltininko padarytą veiką, įvertinti veikos pavojingumą, nurodyti savo būsimos teigiamos įtakos pobūdį atleidžiamam nuo baudžiamosios atsakomybės asmeniui.