2020 m. liepos 28 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Pažymėtina, kad tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepaisant to, ar jie gyvena kartu ar atskirai. Tėvų asmeninės pareigos teikti vaikams materialinį išlaikymą negalima atsisakyti ar šią pareigą perleisti vykdyti kitiems asmenims.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas taip pat numato, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį ir pakeisti išlaikymo formą, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis ar atsirado papildomos vaiko išlaikymo išlaidos.

Į advokatų kontora Win & Law Simonavičius ir partneriai kreipėsi klientė dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo padidinimo. Klientės atveju, Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu iš vaiko tėvo (atsakovo) buvo priteista teikti išlaikymą po 86,89 Eur  kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės.

Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vaikams augant, didėja ir jų poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008).

Pasikeitus nepilnamečio vaiko poreikiams, vaiko motina (ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo iš atsakovo nepilnamečiui vaikui priteisto išlaikymo dydį ir iš atsakovo priteisti po 350 Eur kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio pateikimo iki vaiko pilnametystės. Ieškovė nurodė, kad viena rūpinasi vaiku, maitina jį ir rūpinasi jo sveikata, perka vitaminus, korekcinius akinius, kuriuos vaikas turi nešioti nuo vaikystės, rengia jį, paruošia mokyklai ir sportinėms treniruotėms. Vaiko tėvas (atsakovas) pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Teigė, jog jo turtinė padėtis lyginant su laikotarpiu, kada buvo nustatytas sūnaus išlaikymo dydis (2008 m. kovo 5 d.) nepagerėjo ir išlaikymo vaikui dydis šiuo pagrindu negali būti didinamas. Atsakovas pagal savo turtinę padėtį neturi galimybės teikti ieškovės prašomą 350 Eur per mėnesį išlaikymą nepilnamečiui vaikui, nes toks išlaikymas yra neproporcingas jo paties turtinei padėčiai, pažymi, kad jo mėnesinės pajamos nėra didelės, taip pat turi skolinių įsipareigojimų kreditoriams, nekilnojamojo turto neturi.

Teismas, įvertinęs Advokatų kontoros Win & Law  pateiktus įrodymus, konstatavo, kad įvertinus nurodytas vaiko poreikių sumas, neturi pagrindo manyti, kad ieškovės nurodyti vaiko būtini poreikiai būtų neatitinkantys ekonominės realybės, vaiko amžiaus, būtinųjų bet kurio vaiko poreikių, todėl šių įrodymu visuma nusprendė priteisti vaikui  išlaikymą po 300 Eur. per mėnesį.